Over het Bureau Arbitrage


Wat doet het Bureau Arbitrage?Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters, en eventueel de assistent-scheidsrechters, voor de wedstrijden die vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Comités VFV/ACFF, alsook voor deze wedstrijden waarvoor de aanduiding hun wordt toevertrouwd door de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, op basis van hun bekwaamheid en ongeacht de afdeling.


Het Regionaal Bureau Arbitrage is gelast met de volgende administratieve en technische bevoegdheden waarvoor de Voorzitter samen met de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, commissies ad hoc vormen:


  • op basis van de verslagen van de opleiders, het opstellen van de rangschikking van de scheidsrechters die onder hun toezicht vallen;


  • het beheer van de provinciale arbitrage voor die zaken die niet onder de bevoegdheid vallen van het Bureau Arbitrage ACFF/VFV;


  • administratieve maatregelen te treffen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de rechtstreeks aan hun functie verbonden verplichtingen, in verband met hun gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of prestatie.


Lees hierover meer in het Bondsreglement KBVB | Artikel 265