Leden

Lid worden


Wil je lid worden van onze scheidsrechtersvereniging?

Dat kan snel en eenvoudig! | Lees meer >>

KSOVA Winkel


Onze vereniging verkoopt scheidsrechtersmateriaal zoals gele & rode kaarten, tossen, fluitjes, etc. | Lees meer >>

KSOVA Kledinglijn


Op het begin van het seizoen 2016/2017 introduceerden we onze eigen kledinglijn. | Lees meer >>

Binnen onze scheidsrechtersvereniging heb je verschillende soorten leden en hieronder leggen we u graag kort uit welke deze zijn,

welke verantwoordelijkheden ze hebben en hoe men tot deze groep kan toetreden.

  • Bestuurders (zie hier)


Volgens de Belgische wetgeving moet een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) minstens drie leden hebben die behoren tot het bestuursorgaan van de vereniging. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het functioneren en het bestaan van de vereniging en zijn het officieel aanspreekpunt voor de verschillende instanties zoals de KBVB, VV, de Stad Antwerpen, enz. Zij handelen in functie van de belangen van de vereniging zoals vermeld in de statuten van KSOVA, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.


Binnen het bestuursorgaan worden de verschillende taken verdeeld. Zo hebben wij een voorzitter, secretaris/gerechtigde correspondent, ondervoorzitter, penningmeester, webmaster, sport en feest/event. Naargelang de omvang van het bestuursorgaan kunnen functies toegevoegd worden of meerdere functies aan één persoon toegewezen worden.


Om een bestuurder te kunnen worden, dient men - nadat hij zich volgens de procedures kandidaat heeft gesteld - verkozen te worden door de effectieve leden op de Algemene Vergadering van KSOVA. Deze gaat jaarlijks door rond mei/juni. De kandidaat-bestuurder moet dan met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige & vertegenwoordigde effectieve leden behalen.


  • Effectieve leden


De effectieve leden zijn leden die hun gegevens en handtekening hebben geplaatst op de lijst van de effectieve leden. De effectieve leden hebben hierdoor een stemrecht op de Algemene Vergadering, maar zijn mede-aansprakelijk bij gerechtelijke geschillen van de vereniging.


Doordat ze een stemrecht hebben op de Algemene Vergadering, kunnen zij kiezen of een kandidaat-bestuurslid al dan niet toegelaten wordt in het bestuursorgaan en kunnen ze ook stemmen over andere vereniging-gerelateerde zaken zoals de goedkeuring van de statuten, de uitsluiting van een effectief lid, de ontbinding van de vereniging, etc.


  • Toegetreden leden


Een toegetreden lid is elk lid dat zijn lidmaatschap van het lopende seizoen betaald heeft. Hij/zij mag deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zoals de wekelijkse KSOVA-trainingen, de maandelijkse ledenvergaderingen, de voetbalwedstrijden tegen andere vriendenkringen, enzoverder.


  • Beginnelingen (zie hier)


De scheidsrechters die aan hun eerste seizoen binnen KBVB bezig zijn, noemt men beginnelingen. De beginnelingen bij KSOVA genieten het jaar waarin ze begonnen zijn van het voordeel dat zij geen lidgeld moeten betalen. Zij behoren tot toegetreden leden, maar kunnen het eerste seizoen geen effectief lid worden.


De beginnelingen worden het eerste seizoen eerst begeleid door een opleider op de 1ste wedstrijd.

Daarna wordt hen een peter/meter toegewezen die hem/haar - in principe - drie keer zal begeleiden.

In de praktijk worden de beginnelingen soms door 2 of 3 verschillende peters begeleid.