Webshop

KSOVA Webshop

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.


K.S.O.V.A. vzw is een vereniging zonder winstoogmerk.
De opbrengst van de verkopen in de KSOVA Webshop wordt besteed aan het doel waarvoor de vereniging is opgericht.